लसीकरणादरम्यान काळजी घेणार्यांना सूचना कसे द्यावेत (Marathi)

लसीकरणादरम्यान काळजी घेणार्यांना सूचना देताना खालील प्रमाणे काळजी घ्या: स्पष्ट बोला: प्रोत्साहित करणारी / उपयुक्त गैर-मौखिक संप्रेषण (non-verbal Communication) वापरा. आपले डोके सरळ ठेवा. पुरेसा वेळ घालवा; घाई करू नका. आवड दर्शविण्यासाठी योग्य प्रतिसाद वापरा. काळजीपूर्वक ऐका आणि आई काय म्हणते याची पुनरावृत्ती करा. अभिवादन: हसून अभिवादनकरावे एक आनंददायी आवाज आणि स्वरात बोला. डोळ्याचा संपर्क मिळवावे. स्वत: चा आणि आपला उद्देश ओळखा. विचारा: मुक्त प्रश्न विचारू — काय? कधी? कोठे? का? कसे? कोण? तुमची किती मुले आहेत? आपण आपल्या मुलाला लसी का दिली नाही? लसीकरण सत्राबद्दल आपल्याला कसे माहिती असेल? सांगा (माहिती द्यावे): लसीकरणाद्वारे कोणते रोग रोखले जातात. अधिवेशन कोठे व केव्हा होईल. लसीकरणानंतर कोणते किरकोळ…

Continue Reading लसीकरणादरम्यान काळजी घेणार्यांना सूचना कसे द्यावेत (Marathi)

Initiatives MOs must take to improve Immunization Coverage

1. Collect evidence for vaccine hesitancy/refusal 2. Undergo professionally-organized orientation in social and behavioural change communication (SBCC) 3. Ensure front-line workers and community mobilizers are well-trained in interpersonal communication skills 4. Strengthen or innovate supportive supervision for communication 5. Target populations through communication microplanning 6. Develop a communication plan using mapping and communication tools 7. Develop partnerships at local level 8. Generate resources for communication activities 9. Ensure the right communication tools (IEC) are available and used 10. Monitor communications interventions.

Continue Reading Initiatives MOs must take to improve Immunization Coverage

Immunization Schedule

Td -1 early pregnancy -- 0.5ml intra muscular Upper arm Td -2 4 weeks after 1st dose of Td* -- 0.5ml intra muscular Upper arm Td booster If received 2 Td doses in a pregnancy within the last 3yrs -- 0.5ml intra muscular Upper arm For Infants BCG At birth or as early as possible till 1 year of age At birth till one year 0.1ml (0.05ml until 1month age) Intra-dermal Left Upper Arm   Hepatitis B - Birth dose At birth or as early as possible within 24 hours At birth within 24 hours 0.5 ml Intra-muscular Antero-lateral side of mid-thigh OPV -0 At birth…

Continue Reading Immunization Schedule