मृत्यू रुग्णालयात झाल्यास आपण रुग्णालय व्यवस्थापकांना नेत्रदान करायचा मानस  असल्याचे सांगू शकतो आणि ते डॉक्टर मार्फत तिथून त्याची व्यवस्था केली जाते.

पण घरात मृत्यू झाला तर खालील प्रमाणे  करावे–

  1.  १९१९ ला संपर्क करावे आणि त्यांना आपला पत्ता देऊन जवळची नेत्रपेढी चा  नंबर घ्यावा आणि त्यांना सुचित करावे
  2. मृतकाच्या पापण्या बंद कराव्यात
  3. मृतदेह ठेवलेल्या खोलीतील पंखे बंद करणे असेल तर ए सी लावणे
  4. मृतकाचा डोक्याचा भाग चार पाच उश्या ठेऊन उंच ठेवणे.
  5. कोर्निया वाळू नये म्हणून डोळ्यावर सलाईनमध्ये बुडवलेले कापसाचे बोळे ठेवावेत
  6. जंतुसंसर्ग होऊ नये म्हणून डोळ्यात एन्टीबायोटिक चे  थेंब थोड्या- थोड्या वेळात टाकत रहावेत.

या प्रकारे आपण नेत्रदान प्रक्रिया सहज पार पडू शकतो.

Leave a Reply